Co trzeba mieć żeby wyrejestrować pojazd ?

Jeśli właściciel pojazdu pozbywa się go z jakiegokolwiek powodu, pociąga to za sobą obowiązek jego wyrejestrowania w wydziale komunikacji właściwego urzędu. Lepiej nie zapominać o dokonaniu tej czynności, obecnie bowiem za niedopełnienie tego obowiązku w określonym czasie grożą konsekwencje finansowe w postaci kary. Czynność powinna być dokonana w czasie 30 dni od pozbycia się samochodu.

Jakie są podstawy wyrejestrowania samochodu?

Właściciel pojazdu powinien wyrejestrować go w odpowiednim wydziale komunikacji w każdej sytuacji, kiedy przestał być jego właścicielem. Najczęstszymi powodami wyrejestrowania pojazdu są:

  • sprzedaż samochodu ( zarówno w kraju jak też poza jego granicami)
  • kradzież samochodu
  • zezłomowanie auta lub jego demontaż w odpowiedniej stacji
  • wycofanie pojazdu z ruchu

Co należy mieć, aby wyrejestrować pojazd?

Wyrejestrowanie samochodu to przede wszystkim konieczność dostarczenia do urzędu odpowiednich dokumentów. To, jakie są potrzebne uzależnione jest przede wszystkim od tego, jaka jest podstawa wyrejestrowania.

Zaczynając od najczęściej spotykanej, czyli sprzedaży samochodu innej osobie. W tym przypadku właściciel powinien przedstawić jedynie umowę kupna sprzedaży samochodu, spisaną z kupującym. Powinna ona zawierać dane sprzedającego oraz kupującego jak również wszystkie dane samochodu, w szczególności nr VIN oraz nr rejestracyjne. Z racji tego, iż sprzedający dokumenty jak również tablice rejestracyjne przekazuje nabywcy, w takiej sytuacji nie przedstawia nic więcej. Po potwierdzeniu przez urząd faktu wyrejestrowania pojazdu właściciel powinien zgłosić ten fakt u ubezpieczyciela.

Gdy chodzi o złomowanie samochodu czy jego demontaż, to również dość często przyczyna wyrejestrowania auta. W przypadku złomowania klient otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, do urzędu poza nim dostarcza również tablice rejestracyjne i dokumenty. Po poświadczeniu wyrejestrowania auta pozostaje jedynie zgłoszenie u ubezpieczyciela.
W przypadku kradzieży samochodu podstawą jest zaświadczenie wydane przez odpowiednią jednostkę Policji. Jeśli razem z autem ukradziono również dokumenty, warto zadbać aby taka informacja w zaświadczeniu również się znalazła. Wprawdzie właściciel w przypadku utraty dokumentów auta wypełnia oświadczenie, jednak dobrze jest mieć tą informację potwierdzoną również w zaświadczeniu.

Samodzielnie, online czy za pomocą upoważnienia?

Obecnie wyrejestrowanie pojazdu można zgłosić nie tylko osobiście, ale również za pośrednictwem Internetu. Do tego jednak konieczne jest korzystanie z możliwości takich jak profil zaufany. W odpowiednim miejscu można znaleźć usługi dla obywatela i znaleźć samochód, którego wyrejestrowanie można zgłosić online. Jeśli jednak ktoś nie korzysta z takich możliwości, wówczas zgłoszenie powinno być dokonane w urzędzie. W przypadku braku czasu zamiast osobistej wizyty można kogoś upoważnić do dokonania takiej czynności. Wzory upoważnienia można znaleźć online, w przypadku członka rodziny jest ono bezpłatne, w przypadku osób niespokrewnionych należy wnieść stosowną opłatę.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.