Czy na złomie można oddać do utylizacji sprzęt AGD?

Zużyte sprzęty AGD i RTV, których nie da się naprawić stanowią dla ich właścicieli spory problem. Dawno minęły czasy, kiedy takie sprzęty można było bez problemu po prostu wystawić przy śmietniku i czekać na ich odbiór przez firmę zabierającą odpady.

Sprzęt AGD na złomie

Jeszcze nie tak dawno widok zużytych sprzętów AGD czy RTV na złomie nie był niczym nowym, tylko normalnością. Skupy przyjmowały taki sprzęt, a następnie odzyskiwały z niego wszystko, co możliwe. Poza metalem pozyskanym z obudowy, bardzo cenne były wnętrza, w których znaleźć można było wiele metali kolorowych, przede wszystkim miedź, często stosowaną do produkcji podzespołów takich urządzeń. Pozostawał jednak problem z tym, co zrobić z pozostałościami, takimi jak plastiki czy gumy. Nie można było ich zutylizować, dlatego stanowiły spory problem. Koszty związane z utylizacją takich pozostałości były dość wysokie, co sprawiało że przyjmowanie takich sprzętów stawało się mało opłacalne. Odzyskanie metali kolorowych zajmowało sporo czasu i zazwyczaj ilość ta nie była zbyt duża. Dlatego zarobek na dalszej sprzedaży złomu pozyskanego z takich urządzeń nie zaliczał się do wysokich, jeśli odliczyć koszty utylizacji pozostałości. W związku z tym wiele skupów złomu zrezygnowało z przyjmowania sprzętu AGD czy RTV w całości.

Zmiany przepisów odnośnie przyjmowania AGD na złom

Zmiany, jak chodzi o przyjmowanie sprzętu AGD czy RTV na złom związane są również ze zmianami obowiązujących przepisów prawa. Dbając o środowisko naturalne wprowadzono przepisy, które stanowiły iż sprzęt AGD oraz RTV nie może być traktowany jako odpady komunalne. Traktowano go jako tak zwane elektrośmieci i utylizowany mógł być w odpowiednich punktach. Złomy wciąż jednak mogły przyjmować takie urządzenia, jeśli uznały to za opłacalne. Punkty do przyjmowania takich sprzętów zlokalizowane były w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub w sklepach zajmujących się sprzedażą takich produktów.

Obecnie obowiązujące przepisy

Z biegiem lat przepisy dotyczące utylizacji odpadów ulegały wielu zmianom. Te najnowsze powodują, iż skupy złomu nie będą mogły przyjmować zużytego sprzętu AGD i RTV. Jedyną możliwością ich utylizacji będzie oddanie ich do sklepu zajmującego się sprzedaż takich sprzętów lub do firm, które odbierają śmieci komunalne i zajmują się ich przetwarzaniem. Punkty skupu złomu musiałyby uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów tego typu, aby móc przyjmować takie produkty. Taka nowelizacja powoduje pewne problemy, gdyż w rozumieniu przepisów skupy złomu miałyby sprawdzać pochodzenie wszystkich dostarczanych do nich elementów, aby uniknąć przyjmowania części sprzętów AGD i RTV. Nie jest to jednak łatwe, aby rozpoznać części pochodzące z tych sprzętów, jeśli zostaną one rozebrane czy pocięte. Ze względu na to, że zmiany nastąpiły stosunkowo niedawno, nie jest jeszcze do końca jasne, jak powinna się odbywać weryfikacja złomu dostarczonego do punktu skupu. Na pewno jednak nowe przepisy uniemożliwiają przyjmowanie takich sprzętów w całości w celu odzysku z nich metali.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.